Diatomeae novae е mari Caspico


I. V. Makarova, А. I. Proschkina-Lavrenko


DOI: https://doi.org/10.31111/nsnr/1964.1.34


Section: Algae


How to cite

Makarova I. V., Proschkina-Lavrenko А. I. 1964. Diatomeae novae е mari Caspico. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 1: 34–43. https://doi.org/10.31111/nsnr/1964.1.34