Species nova Laminariae apud oras insulae Sachalin


А. D. Zinova


DOI: https://doi.org/10.31111/nsnr/1964.1.125


Section: Algae


How to cite

Zinova А. D. 1964. Species nova Laminariae apud oras insulae Sachalin. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 1: 125–126. https://doi.org/10.31111/nsnr/1964.1.125