Duae species novae fungorum in glandibus inventae


V. I. Potlajczuk


DOI: https://doi.org/10.31111/nsnr/1964.1.218


Section: Fungi


How to cite

Potlajczuk V. I. 1964. Duae species novae fungorum in glandibus inventae. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 1: 218–220. https://doi.org/10.31111/nsnr/1964.1.218