Collema callopismum Mass. species nоvа ad lichenofloram URSS


Tz. N. Inaschvili


DOI: https://doi.org/10.31111/nsnr/1964.1.250


Section: Lichens


How to cite

Inaschvili Tz. N. 1964. Collema callopismum Mass. species nоvа ad lichenofloram URSS. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 1: 250–251. https://doi.org/10.31111/nsnr/1964.1.250