De Mucore kanivcevii Pavl. et Milko sp. nov. et М. luteo Linnemann in URSS inventis


V. F. Pavlenko, А. А. Milko


DOI: https://doi.org/10.31111/nsnr/1965.2.101


Section: Fungi


How to cite

Pavlenko V. F., Milko А. А. 1965. De Mucore kanivcevii Pavl. et Milko sp. nov. et М. luteo Linnemann in URSS inventis. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 2: 101–104. https://doi.org/10.31111/nsnr/1965.2.101