Species nova et rarae Eurotiacearum in aqua inventae


А. А. Milko


DOI: https://doi.org/10.31111/nsnr/1965.2.122


Section: Fungi


How to cite

Milko А. А. 1965. Species nova et rarae Eurotiacearum in aqua inventae. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 2: 122–125. https://doi.org/10.31111/nsnr/1965.2.122