Species nova generis Cladonia


V. Р. Savicz


DOI: https://doi.org/10.31111/nsnr/1965.2.166


Section: Lichens


How to cite

Savicz V. Р. 1965. Species nova generis Cladonia. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 2: 166–168. https://doi.org/10.31111/nsnr/1965.2.166