Species generis Laminaria Lam. е mari Philippinensi nova


Ju. Е. Petrov, М. V. Suchovejeva, G. V. Avdejev


Section: Algae


How to cite

Petrov Ju. Е., Suchovejeva М. V., Avdejev G. V. 1973. Species generis Laminaria Lam. е mari Philippinensi nova. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 10: 59–61.