De ambitu familiae Pythiaceae Schroet. notula


K. A. Pystina


Section: Fungi


How to cite

Pystina K. A. 1979. De ambitu familiae Pythiaceae Schroet. notula. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 16: 90–99.