New data on aphyllophoraceous fungi (Basidiomycota) of the protected areas of the Leningrad Region. X. State Nature Reserve «Kurgalsky»


V. M. Kotkova


DOI: https://doi.org/10.31111/nsnr/2018.52.1.101


Abstract

The paper provides the data on aphyllophoroid fungi of the State Nature Reserve «Kurgalsky» situated in the Kingisepp District of the Leningrad Region. The list includes 285 species annotated by data on their habitats, substrates and frequency. In total 25 species protected in the Leningrad Region and 3 species protected in Russian Federation were found in the protected area. Chaetodermella luna, Phlebia subochracea and Trechispora stevensonii are published for the first time for the Leningrad Region. The specimens of selected species are kept in the Mycological Herbarium of the Komarov Botanical Institute RAS (LE).


Key words: Chaetodermella luna, Phlebia subochracea, Trechispora stevensonii, aphyllophoroid fungi, mycobiota, protected areas, European part of Russia, Leningrad Region


Section: Fungi


How to cite

Kotkova V. M. 2018. New data on aphyllophoraceous fungi (Basidiomycota) of the protected areas of the Leningrad Region. X. State Nature Reserve «Kurgalsky». Novosti Sist. Nizsh. Rast. 52(1): 101–121. https://doi.org/10.31111/nsnr/2018.52.1.101


References

Bernicchia A., Gorjón S. P. 2010. Corticiaceae s. l. Fungi Europaei. 12. Alassio: 1009 p.

Kotkova V. M. 2014. Rare and new for the territory of St. Petersburg species of aphyllophoraceous fungi (Basidiomycota). Novosti Sist. Nizsh. Rast. 48: 146–151. (In Russ. with Engl. abstract).

Krasnaya kniga prirody Leningradskoy oblasti. T. 1. Osobo okhranyaemye prirodnye territorii [Red Data Book of Nature of Leningrad Region. Vol. 1. Protected Areas]. 1999. St. Petersburg: 352 p. (In Russ., Engl.).

Krasnaya kniga prirody Leningradskoy oblasti. T. 2. Rasteniya i griby [Red Data Book of Nature of Leningrad Region. Vol. 2. Plants and Fungi]. 2000. St. Petersburg: 672 p. (In Russ., Engl.).

Krasnaya kniga Rossiyskoy Federatsii (rasteniya i griby) [Red Data Book of the Russian Federation (plants and fungi)]. 2008. Moscow: 855 p. (In Russ.).

Osobo okhranyaemye territorii Leningradskoi oblasti [Protected Areas of Leningrad Region]. 2017. http:/www. ooptlo.ru

[Otchet...] Otchet o nakhodkakh vidov, priurochennykh k biologicheski tsennym lesam (indikatornykh i spetsializirovannykh vidov), vo vremya podgotovki i provedeniya obuchayushchikh kursov i provedeniya pilotnykh obsledovanii v 2007 godu v ramkakh Rossiysko-Shvedskogo proekta «Razrabotka metodiki vyyavleniya i obsledovaniya lesov s vysokoy biologicheskoi tsennostyu v yuzhnotaezhnoi zone» [Report on records of species of the biologically valuable forests (indicator and specialized species) during preparation and carrying out of training courses and investigations in 2007 in network of the Russian-Swedish project «Creation of methodology of finding and survey of high biologically valuable forests in taiga zone»]. 2007. St. Petersburg: 3 p. (In Russ.).

Prikaz ot 11 III 2015. № 21 «O zanesenii ob’ektov rastitelnogo mira v Krasnuyu Knigu Leningradskoi oblasti» [Order from 11 III 2015. № 21 «Recording of species of plants in Red data Book of Leningrad Region]. (In Russ.).

Ryvarden L., Melo I. 2010. Poroid fungi of Europe. Synopsis Fungorum 31. Oslo: 456 p.

Vyyavlenie i obsledovanie biologicheski tsennykh lesov na Severo-Zapade Evropeyskoy chasti Rossii. T. 2. Posobie po opredeleniyu vidov, ispolzuemykh pri obsledovanii na urovne vydelov [Survey of biologically valuable forests in North-Western European Russia. Vol. 2. Identification manual of species to be used during survey at stand level]. 2009. St. Petersburg: 258 p. (In Russ.).

Zmitrovich I. V. 1998. Corticioidnye i geterobasidialnye makromitsety Leningradskoi oblasti. Cand. Diss. [Corticioid and Heterobasidioid macromycetes of the Leningrad Region. Cand. Diss.] St. Petersburg: 445 p. (In Russ.).

Zmitrovich I. V. 1999. Corticioid and Heterobasidioid macromycetes of the Leningrad Region. Novosti Sist. Nizsh. Rast. 33: 65–79. (In Russ.).

Zmitrovich I. V. 2000. New data on Thelephoroid fungi of the Leningrad Region. Mikologiya i kriptogamnaya botanica v Rossii: traditsii i sovremennost: Trudy nauchnoy konf. [Mycology and cryptogamic botany in Russia: traditions and modern state: Proc. intern. conf.]. St. Petersburg: 128–131. (In Russ.).

Shiryaev A. G. 2013. Biodiversity of the Clavarioid fungi complexes in Leningrad Region. Mikol. Fitopatol. 47 (5): 321–328. (In Russ. with Engl. abstract).