Bryophytes (Bryophyta, Marchantiophyta) of thermal habitats of the Lagoon Tintikun, Northern Koryakia, Kamchatka Territory


E. Yu. Kuzmina, A. D. Potemkin, V. Yu. Neshataeva


DOI: https://doi.org/10.31111/nsnr/2020.54.1.189


Abstract

Mosses and liverworts of Govenskie thermal springs in the Lagoon Tintikun are studied for the first time. Govenskie thermal springs are northernmost in the Kamchatka Territory. We found 56 species of bryophytes, including 11 species of liverworts and 45 of mosses. Of these, 3 species are new for the Kamchatka Territory, 11 species are new for the Koryak Area of Kamchatka Territory and 16 species are new for the Olyutorskiy District. A distinctive feature of the partial flora of Govenskie springs is a significant part of the boreal and boreal-nemoral species (28% of the species list) that reflects the specific thermal habitat. Comparison of the latitudinal bryophyte species composition in gradient from Chukotka to Kamchatka shows a close taxonomic composition of bryophyte partial floras of Govenskie, Uzon (East Kamchatka) and Chukotka thermal springs. It can be assumed that a partial floras of Govenskie thermal springs represent a transition from the northern to the southern floras. The reason of distinctions of compared partial floras are discussed.


Key words: bryophytes, liverworts, mosses, thermal flora, thermal springs, Kamchatka Territory, Koryak Area, North Koryakia, Olyutorskiy Bay, Far East, Russia


Section: Bryophytes


How to cite

Kuzmina E. Yu., Potemkin A. D., Neshataeva V. Yu. 2020. Bryophytes (Bryophyta, Marchantiophyta) of thermal habitats of the Lagoon Tintikun, Northern Koryakia, Kamchatka Territory. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 54(1): 189–209. https://doi.org/10.31111/nsnr/2020.54.1.189


References

Afonina O. M. 2004. Konspekt flory mkhov Chukotki [Moss flora of Chukotka]. St. Petersburg: 260 p. (In Russ. with Engl. abstract).

Afonina M. 2020. Genus Stereodon (Brid.) Mitt. — Stereodon. http://arctoa.ru/Flora/taxonomy-ru/Stereodon-text-russian.pdf (Date of access: 23 II 2020) (In Russ.).

Afonina O. M., Makarova I. I. 1981. Partial flora of the hot springs surroundings: bryophytes and lichens. Ekosistemy termalnykh istochnikov Chukotskogo poluostrova [Ecosystems of the termal springs of the Chukotka Peninsula]. Leningrad: 78–93. (In Russ.).

Bakalin V. A. 2006. Liwerworts of Kronotsky State Nature Reserve (Kamchatka Peninsula). Botanicheskii zhurnal 91(6): 871–879. (In Russ. with Engl. abstract).

BakalinV. A. 2009. Flora i fitogeografiya pechenochnikov (Marchantiophyta, Anthocerotophyta) Kamchatki i prilegaiuschikh ostrovov [Flora and phytogeography of liverworts (Marchantiophyta, Anthocerotophyta) of Kamchatka and adjacent islands]. Moscow: 367 p. (In Russ. with Engl. abstract).

Bakalin V. A. 2018. The review of Aneuraceae in the Russian Far East. Botanica Pacifica. A journal of plant science and conservation 7(2): 3–21. https://doi.org/10.17581/bp.2018.07205

Bakalin V. A., Cherdantseva V. Ya., Ignatov M. S., Ignatova E. A., Nyushko T. I. 2009. Bryophyte flora of the South Kuril Islands (East Asia). Arctoa 18: 69–114. https://doi.org/10.15298/arctoa.18.03

Bakalin V. A., Chernyagina O. A., Kirichenko V. E. 2007. Anthocerotophyta — a new divisio of plants for the flora of Kamchatka (North-West Pacific). Arctoa 16: 153–156. https://doi.org/10.15298/arctoa.16.15

Bakalin V. A., Chernyagina O. A., Kirichenko V. E. 2011. Features of the flora of liverworts (Hepaticae) of thermal habitats in Kamchatka. Sibirskii ekologicheskii zhurnal 18(1): 43–50. (In Russ. with Engl. abstract).

Blagodatskich L. S., Duda I. 2001. Ad floram hepaticarum paeninsulae Kamczatka. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 34: 218–220. (In Russ.).

Czekanowski J. 1932. “Coefficient of racial likeness” und “durchsehnittliche Differenz”. Anthropologischer Anzeiger 9(3/4): 227–249.

Cherdantseva V. Ya., Pisarenko O. Yu., Ignatov M. S., Ignatova E. A., Fedosov V. E., Dudov S. V., Bakalin V. A. 2018. Mosses of the southern Russian Far East, an annotated check-list. Botanica Pacifica 7(2): 53–81. https://doi.org/10.17581/bp.2018.07206

Czernyadjeva I. V., Potemkin A. D. 2002. Bryophytes of Yuzhno-Kamchatskii wildlife sanctuary. Flora i rastitelnost’ Yuzhnoi Kamchatki. Trudy Kamchatskogo filiala Tikhookeanskogo instituta geografii 3 [Flora and vegetation of South Kamchatka. Proceedings of the Kamchatka Branch of the Pacific Institute of Geography 3]. Petropavlovsk-Kamchatskii: 73–98. (In Russ.)

Czernyadjeva I. V., Potemkin A. D., Zolotov V. I. 2005. Bryophytes (Bryophyta) of vicinity of Mutnovskie hot springs (South Kamchatka). Botanicheskii zhurnal 90(1): 23–39. (In Russ. with Engl. abstract).

Czernyadjeva I. V., Cherdantseva V. Ya., Ignatov M. S., Milyutina I. A. 2006. Thuidium thermophilum (Thuidiaceae, Bryophyta), a new species from Kamchatka. Arctoa 15: 195–202. https://doi.org/10.15298/arctoa.15.08

Czernyadjeva I. V. 2012. Mkhi poluostrova Kamchatka [Mosses of the Kamchatka Peninsula]. St. Petersburg: 458 p. (In Russ.).

Dice L. R. 1945. Measures of the amount of ecologic association between species. Ecology 26 (3): 297–302. https://doi.org/10.2307/1932409

Fedosov V. E., Kuzmina E. Yu., Neshataeva V. Yu. 2015. Bryoflora of the Valley of Geysers. Trudy Kronotskogo gosudarstvennogo prirodnogo biosfernogo zapovednika. Vyp. 4 [Proceedings of the Kronotsky State Nature Biosphere Reserve. Vol. 4.]. Petropavlovsk-Kamchatskii: 52–178. (In Russ.).

Ignatov M. S. 2020. Genus Brachythecium Bruch, Schimp. et Gümbel — Brakhitetsium http://arctoa.ru/Flora/taxonomy-ru/Brachythecium-text-russian.pdf (Date of access: 23 II 2020). (In Russ.).

Ignatov M. S., Afonina O. M., Ignatova E. A., Abolina A., Akatova T. V., Baisheva E. Z., Bardunov L. V., Baryakina E. A., Belkina O. A., Bezgodov A. G., Boychuk M. A., Cherdantseva V. Ya., Czernyadjeva I. V., Doroshina G. Ya., Dyachenko A. P., Fedosov V. E., Goldberg I. L., Ivanova E. I., Jukoniene I., Kannukene L., Kazanovsky S. G., Kharzinov Z. Kh., Kurbatova L. E., Маksimov А. I., Mamatkulov U. K., Manakyan V. A., Maslovsky O. M., Napreenko M. G., Otnyukova T. N., Partyka L. Ya., Pisarenko O. Yu., Popova N. N., Rykovsky G. F., Tubanova D. Ya., Zheleznova G. V., Zolotov V. I. 2006. Check-list of mosses of East Europe and North Asia. Arctoa 15: 1–130. https://doi.org/10.15298/arctoa.15.01

Ignatova E. A., Samkova T. Yu. 2006. Campylopus umbellatus (Arn.) Paris (Leucobryaceae, Musci) — a new species for Russia. Arctoa 15: 215–218. https://doi.org/10.15298/arctoa.15.11

Konstantinova N. A. 2000. Distribution paterns of the North Holarctic hepatics. Arctoa 9: 29–94. (In Russ. with Engl. abstract). https://doi.org/10.15298/arctoa.09.06

Koroteeva T. I., Potemkin A. D., Neshataeva V. Yu. 2013. Contribution to the liverwort flora of Burlyashchy and Central’ny Semyachik Volcanoes and Uzon Caldera (Kronotsky State Nature Reserve, Eastern Kamchatka). Novosti sistematiki nizshikh rastenii 47: 318–326. (In Russ. with Engl. abstract). https://doi.org/10.31111/nsnr/2013.47.318

Koroteeva T. I., Ignatova E. A., Kuzmina E. Yu., Ignatov M. S., Sofronova E. V., Fedosov V. E. 2016. Features bryoflora thermal springs of the Southern Kuriles. Prirodnye katastrofy: izuchenie, monitoring, prognoz: VI Sakhalinskaya molodezhnaya nauchnaya shkola [Natural disasters: studying, monitoring, prediction: Sakhalin Young Scientists School]. Yuzhno-Sakhalinsk: 393–396. (In Russ.).

Kuzmina E. Yu. 2003. Flora listostebelnykh mkhov Koryakskogo nagorya. Cand. Diss. [Moss flora of the Koryak Upland. Cand. Diss.] St. Petersburg: 234 p. (In Russ.).

Kuzmina E. Yu. 2010. To the moss flora of Uzon Caldera (Kronotsky State Biospheric Reserve, Eastern Kamchatka). Briologia: traditsii i sovremennost: Sbornik statei po materialam mezhdunarodnoi konferentsii, posvyashchennoi 110-letiyu so dnya rozhdeniya Z. N. Smirnovoi i K. I. Ladyzhenskoi [Bryology: Tradition and Modernity: A collection of articles based on materials of the International Conference dedicated to the 110th anniversary of Z. N. Smirnova and K. I. Ladyzhenskaya]. St. Petersburg: 84–89. (In Russ.).

Kuzmina E. Yu., Koroteeva T. I. 2016. The variety of species of the family Sphagnaceae on the thermal habitats of the south Kuril Islands (Sakhalin region). Botanical Garden-Institute FEB RAS Bulletin 15: 45–47. http://www.botsad.ru/media/oldfiles/journal/number15/bull-2016-vyp-15.pdf. (Date of access: 23 II 2020).

Leskov A. I. 1947. Beringian bush (forest-tundra) region. Geobotanicheskoe raionirovanie SSSR [Geobotanical zoning of the USSR]. Moscow; Leningrad: 23–24. (In Russ.).

Man’ko Yu. I. 1974. The impact of recent volcanism on the vegetation of Kamchatka and the Kuril Islands. Komarovskie chteniya 22: 5–31. (In Russ.).

Petrov M. A. 1991. Otchet o rezultatakh specializirovannych gidrologicheskikh rabot po otsenke perspektiv Kamchatskoi oblasti na mineral’nye vody (1987–1991 gg.). Kamchatskii filial Federal’nogo byudzhetnogo uchrezhdenia “Territorial’nyi fond geologicheskoi informacii po Dal’nevostochnomu federal’nomu okrugu”. Inv. No 5503 [Report on the results of specialized hydrogeological works on assessing the prospects of the Kamchatka Region for mineral water (1987–1991). Kamchatka Branch of the Federal State Institution “Territorial fund of geological information for the Far Eastern Federal District”. Number 5503]. Petropavlovsk-Kamchatskii: 159–163.

Potemkin A. D., Kuzmina E. Yu., Koroteeva (Nyushko) T. I. 2011. Liverworts of the Uzon volcano caldera (Kronotsky Nature Reserve, Kamchatka). Novosti sistematiki nizshikh rastenii 45: 386–393.

Potemkin A. D., Sofronova E. V. 2009. Pechenochniki i antotserotovye Rossii. Т. 1 [Liverworts and hornworts of Russia. Vol. 1]. St. Petersburg; Yakutsk: 368 p.

Potemkin A. D., Sofronova E. V. 2013. Taxonomic study on the genus Сephalozia in Russia аnd circumscription of the genus. Arctoa 22: 173–206. https://doi.org/10.15298/arctoa.22.28

Sørensen T. 1948. A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content and its application to analysis of the vegetation on Danish commons. Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs. Biologiske Skrifter 5(4): 1–34.

Yakubov V. V., Chernyagina O. A. 2004. Katalog flory Kamchatki [Catalogue of the flora of Kamchatka (vascular plants)]. Petropavlovsk-Kamchatskii: 165 p. (In Russ.).

Yurtsev B. A. 1974. Problemy botanicheskoi geografii Severo-Vostochnoi Azii [Problems of botanical geography of North-East Asia]. Leningrad: 159 p.

Yurtsev B. A. 1978. Botanical and geographical characteristics of Southern Chukotka. Komarovskie chteniya 26: 3–62. (In Russ.).