Floristic assemblages from the Upper Cretaceous deposits of Eastern Chukotka


L. B. Golovneva, S. V. Shczepetov


DOI: https://doi.org/10.31111/palaeobotany/2015.6.14


Annotation

Collections of fossil plants from the Upper Cretaceous volcanogenous deposits of Eastern Chukotka were studied. Floristic assemblages were divided into two groups of diff erent age: the Coniacian and Santonian — late Campanian.

The Amguema flora includes assemblages from the Tumaninskaya and Leurvaam Formations. This flora consists of 23 taxa:

Equisetopsida: Equisetum sp.

Polypodiopsida: Coniopteris tschuktschorum (Krysht.) Samyl., Asplenium sp., Cladophlebis sp.

Cycadopsida: Taeniopteris sp., Heilungia sp.

Ginkgoopsida: Ginkgo ex gr. sibirica Heer, Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer, Sphenobaiera sp.

Czekanowskiopsida: Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer, Ph. steenstrupii Seward.

Pinopsida: Taxodium amguemensis (Efimova) Golovn., Sequoia sp., Metasequoia sp., Cupressinocladus sp., Pagiophyllum zhuravlevii Golovn., Cunninghamia orientalis (Philipp.) Samyl., Pityophyllum sp., Pityostrobus sp., Pityolepis sp.

Magnoliopsida: Trochodendroides sp., Quereuxia angulata (Newb.) Krysht. ex Baik., Platanaceae indet.

Among them gymnosperms (17 species) predominate. Ferns (3 species) and angiosperms (3 species) are less abundant. Shoots of Taxodium and floating rosettes of water plant Quereuxia angulata are frequent in collection. Prevalence of these remains and composition of sediments (thinly laminated siltstone and mudstone) allows to suggest that the Amguema flora reflects vegetation, which was distributed along banks of standing water or small calm rivers.

This flora consists mostly from species of wide stratigraphic distribution. The occurrence of Cunninghamia orientalis (Philipp.) Samyl., which are characteristic species of the Ola and Arkagala floras, suggeststhe Santonian — late Campanian age of the Amguema flora.

The Vovoveem floristic assemblage and isolated fi ndings from the Osinovskaya, Ekityki Formations and Amgen Unit belong to second group. Species, characteristic for the Chaun flora of Central Chukotka (Kolymella raevskii Samyl. et Philipp., Tchaunia tchaunensis Samyl. et Philipp., Ctenis paljavaensis Philipp., Araucarites subacutensis Philipp., Trochodendroides microphylla Philipp., Heilungia gajmanensis Samyl. Et Shczep.) predominate in this group. On this base the age of this group is determined as the Coniacian. Findings of characteristic species of the Chaun flora indicate that the area of this flora was not limited by the territory of the Chaun Group distribution and continued also in Eastern Chukotka.


Section: Articles


How to cite

Golovneva L. B., Shczepetov S. V. 2015. Floristic assemblages from the Upper Cretaceous deposits of Eastern Chukotka. Palaeobotany, 6: 14—35. https://doi.org/10.31111/palaeobotany/2015.6.14


References

Azhipa V. P. Geologiya, gidrogeologiya i poleznyye iskopayemyye basseynov rek Ulyuveyem, Ioniveyem i Nunyamuveyem (Otchet partii № 841 za 1959 god). Magadan, 1960. (in Russian).

Belyy V. F. Stratigrafiya i struktury Okhotsko-Chukotskogo vulkanogennogo poyasa. M.: Nauka, 1977. 171 s. (in Russian).

Belyy V. F., Speranskaya I. M., Ustiyev E. K. Okhotsko-Chukotskiy vulkanogennyy poyas // Geologiya SSSR. Vol. 30. Kn. 1. Severo-Vostok. Geologicheskoye opisaniye. M.: Nedra, 1970. S. 405—427. (in Russian).

Bogomolov G. I. Gosudarstvennaya geologicheskaya karta SSSR masshtaba 1 : 200 000. Seriya Chukotskaya. List Q-1-XXIII. XXIV. Obyasnitelnaya zapiska. Magadan, 1977. 60 s. (in Russian).

Bogomolov G. I. Gosudarstvennaya geologicheskaya karta SSSR. Masshtab 1 : 200 000. Seriya Chukotskaya. List Q-60-XVII. XVIII (r. Yuzh. Tadleoan). M.: Aerogeologiya, 1979. 68 s. (in Russian).

Bogomolov G. I. Gosudarstvennaya geologicheskaya karta SSSR masshtaba 1 : 200 000. Seriya Chukotskaya. List Q-1-XV. XVI. Obyasnitelnaya zapiska. M., 1983. 64 s. (in Russian).

Bordyugov E. G. Gosudarstvennaya geologicheskaya karta SSSR masshtaba 1:200000. Seriya Chukotskaya. List Q-60-V. VI. Obyasnitelnaya zapiska. M., 1983. 76 s. (in Russian).

Herman A. B. Albskaya—paleotsenovaya flora Severnoy Patsifiki. M.: GEOS, 2011. 280 s. (Tr. GIN RAN. Vyp. 592). (in Russian).

Golovneva L. B., Shczepetov S. V. The Envymaam floristic assemblage from the Upper Cretaceous deposits of the Okhotsk-Chukotka volcanogenic belt // Palaeobotany. 2014. Vol. 5. P. 42—59. https://doi.org/10.31111/palaeobotany/2014.5.42

Herman A. B. Albskaya—paleotsenovaya flora Severnoy Patsifiki. M.: GEOS, 2011. 280 s. (Tr. GIN RAN. Vyp. 592). (in Russian).

Efimova A. F. Verkhnemelovaya flora basseyna r. Amguemy // Materialy po geologii i poleznym iskopayemym Severo-Vostoka SSSR. 1966. Vyp. 19. S. 172—188. (in Russian).

Ispolatov V. O., Tikhomirov P. L., Cherepanova I. Yu. Novyye 40Ar/39Ar dannyye o vozraste Okhotsko-Chukotskogo vulkanogennogo poyasa (Tsentralno-Chukotskiy sektor) // Izotopnoye datirovaniye geologicheskikh protsessov: Novyye metody i rezultaty. Tez. dokl. I Ross. konf. po izotop. geokhronol. M.: GEOS, 2000. S. 159—161. (in Russian).

Kelley S. P., Spicer R. A., Herman A. B. New 40Ar/39Ar dates for Cretaceous Chauna Group tephra, northeastern Russia, and their implication for the geologic history and floral evolution of the North Pacific region // Cretaceous research. 1999. Vol. 20. P. 97—106. https://doi.org/10.1006/cres.1998.0140

Legenda Chukotskoy serii Gosudarstvennoy geologicheskoy karty Rossiyskoy federatsii masshtaba 1:200000. Kniga 1. Obyasnitelnaya zapiska. Anadyr, 1999. 78 s. (in Russian).

Moiseeva M. G., Sokolova A. B. Novyye dannyye o sostave i vozraste ust-emuneretskoy flory basseyna r. Enmyvaam (Tsentralnaya Chukotka) // Stratigrafiya. Geol. korrelyatsiya. 2014. Vol. 22. № 3. S. 45—63. (in Russian). https://doi.org/10.1134/S0869593814030095

Petrenko E. E. Gosudarstvennaya geologicheskaya karta SSSR. Masshtab 1 : 200 000. Seriya Chukotskaya. List Q-60-XI. XII. Obyasnitelnaya zapiska. M.: Aerogeologiya, 1981. 76 s. (in Russian).

Resheniya 2-go Mezhvedomstvennogo regionalnogo soveshchaniya po dokembriyu i fanerozoyu Severo-Vostoka SSSR. Magadan, 1978. 192 s. (in Russian).

Sadakov V. K. Gosudarstvennaya geologicheskaya karta SSSR masshtaba 1 : 200 000. Seriya Chukotskaya. List Q-1-VII. VIII. Obyasnitelnaya zapiska. Magadan, 1980. 76 s. (in Russian).

Samylina V. A. Melovaya flora Omsukchana. L.: Nauka, 1976. 207 s. (in Russian).

Samylina V. A. Arkagalinskaya stratoflora Severo-Vostoka Azii. L.: Nauka, 1988. 131 s. (in Russian).

Samylina V. A., Filippova G. G. Novyye melovyye paporotniki Severo-Vostoka SSSR // Paleontol. zhurn. 1970. № 2. S. 90—97. (in Russian).

Stratigraficheskiy slovar SSSR. Trias. yura. mel. L.: Nedra, 1979. 592 s. (in Russian).

Tibilov I. V., Cherepanova I. Yu. Geologiya severa Chukotki — sovremennoye sostoyaniye i problemy. M.: GEOS, 2001. 94 s. (in Russian).

Filippova G. G. Stratigrafiya i vozrast kontinentalnykh otlozheniy basseyna reki Amguema i severnogo poberezhia zaliva Kresta // Kolyma. 1997. № 2. S. 12—23. (in Russian).

Filippova G. G. Novyy vid roda Elatocladus iz verkhnemelovykh otlozheniy r. Kukenliveyem (Vostochnaya Chukotka) // Kolyma. 1999. № 2. S. 22—25. (in Russian).

Filippova G. G., Abramova L. N. Pozdnemelovaya flora Severo-Vostoka Rossii. M.: Nedra, 1993. 348 s. (in Russian).

Shchepetov S. V. Stratigrafiya kontinentalnogo mela Severo-Vostoka Rossii. Magadan: SVKNII DVO RAN, 1995. 122 s. (in Russian).