Laboratory of Systematics and Geography of Fungi

Evgeniya BogomolovaEvgeniya Bogomolova
Senior Researcher

Sergey BolshakovSergey Bolshakov
Research Assistant

Margarita BondartsevaMargarita Bondartseva
Principal Investigator

Vasilii DudkaVasilii Dudka
Research Assistant

Anna FedosovaAnna Fedosova
Research Assistant

Vadim IliushinVadim Iliushin
Research Assistant

Daria IvanovaDaria Ivanova
Senior Laboratory Assistant

Irina KirtsideliIrina Kirtsideli
Senior Researcher

Vera KotkovaVera Kotkova
Senior Researcher

Anna LuptakovaAnna Luptakova
Senior Laboratory Assistant

Ekaterina MalyshevaEkaterina Malysheva
Senior researcher

Vera MalyshevaVera Malysheva
Senior researcher

Olga MorozovaOlga Morozova
Senior Researcher

Yuri NovozhilovYuri Novozhilov
Head of the Laboratory

Eugene PopovEugene Popov
Senior Researcher

Oleg ShchepinOleg Shchepin
Research Scientist

Lira SvishczLira Svishcz

Sergey VolobuevSergey Volobuev
Senior Researcher

Mikhail ZhurbenkoMikhail Zhurbenko
Leading Researcher

Ivan ZmitrovichIvan Zmitrovich
Leading Researcher

Надежда Андреевна БортниковаНадежда Андреевна Бортникова
старший лаборант

Людмила Борисовна КалининаЛюдмила Борисовна Калинина
научный сотрудник

Екатерина Аркадьевна ПаломожныхЕкатерина Аркадьевна Паломожных
ведущий хранитель коллекций

Илья Сергеевич ПриходькоИлья Сергеевич Приходько
младший научный сотрудник